Intro

GO Consulting is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van koeling en koeltechniek.

Als adviseur maak ik gebruik van mijn ervaringen, opgedaan in meer dan 20 jaar, bij verschillende bedrijven en in verschillende functies.
Ik werk zelfstandig of, waar nodig, projectmatig in een samenwerkingsverband met specialisten uit andere disciplines zoals bouw, proces, logistiek enz. Bij de aanpak van projecten streef ik naar een optimale afstemming tussen koeltechniek en andere disciplines zoals productie/producttechnologie, logistiek, enz. met nadruk op duurzaamheid en lage exploitatiekosten.
Samen met de opdrachtgever zoek ik naar een optimale oplossing voor de be- hoeftes en vragen op gebied van koeling. Mijn motto is: koeling is een wezenlijk onderdeel, maar wel in dienst van het primaire bedrijfsproces.

Mijn klanten zijn:

  • Productiebedrijven in voedingsmiddelen- en chemiebranche
  • Opslag- en distributiebedrijven (koel- en vrieshuizen)
  • Collega adviseurs en ingenieursbureaus
  • Koeltechnische installatiebedrijven