NL / EN

GO Consulting is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in koeling en koeltechniek dat in 2009 opgericht is door Domagoj Gobac.
Ruim 30 jaar ervaring, opgedaan bij verschillende bedrijven en in verschillende functies, vormt het fundament van het bedrijf.
GO Consulting ondersteunt opdrachtgevers in de zoektocht naar oplossingen voor hun behoeftes en vragen op gebied van koeling.
GO Consulting streeft naar een optimale afstemming tussen koeltechniek en andere bedrijfsdisciplines zoals productie en logistiek. Efficiëntie, duurzaamheid en lage exploitatiekosten zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
GO Consulting werkt zelfstandig of, indien nodig, projectmatig in een samenwerking met specialisten uit andere disciplines zoals bouw, proces, logistiek enz.

Opdrachtgevers van GO Consulting zijn:

 • Productiebedrijven in de voedingsmiddelen- en chemiebranche
 • Opslag- en distributiebedrijven (koel- en vrieshuizen)
 • Collega adviseurs en ingenieursbureaus
 • Koeltechnische installatiebedrijven

"Koeling is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering, maar is en blijf in dienst van het primaire bedrijfsproces."

Opdrachtgevers

Meer informatie over reeds afgeronde projecten en referenties zijn op verzoek verkrijgbaar.

Diensten

Nieuwbouw, ombouw en / of uitbreiding van de bestaande installaties

 • Inventariseren van de uitgangspunten en definiëren van koelvraag en –behoefte(n)
 • Afstemmen van koeling met overige disciplines in het bedrijf
 • Voorstel installatieontwerp op basis van aanschaf- en exploitatiekosten

Investeringsbegrotingen

 • Basisontwerp van de installaties en het uitschrijven van de bestekken
 • Aanvragen, controle en beoordelen van aanbiedingen en/of aanbieders, advies bij aanbesteding
 • Toezicht op de uitvoering van de installatiewerkzaamheden en projectbegeleiding
 • Ondersteuning bij diverse aspecten van het gebruik van de koelinstallatie zoals milieuvergunningen, subsidieaanvragen en keuring of herkeuring

Bestaande installaties

 • Analyse en oplossingen in geval van problemen met bestaande installaties
 • Inventarisatie van en onderzoek naar de status van de installatie
 • Advies met betrekking tot:
  - onderhoud en/of het onderhoudscontract
  - optimalisatie van de installatie en het energieverbruik
  - keuze van koudemiddel in relatie tot de actuele wetgeving

Expertise/Bemiddeling

 • Onafhankelijke expertise in het geval van schade aan de installatie en/of de producten
 • Bemiddeling tussen de gebruiker van de installatie (eigenaar) en de leverancier (installateur) in geval van geschillen en/of problemen

Freelance (voor installateurs en ingenieursbureaus)

 • Installatieontwerp
 • Kostenbegroting
 • Detailontwerp
 • Toezicht op de uitvoering

Uitvoering en tarieven

Uitvoering

De voorkeur gaat naar een uitvoering op basis van nacalculatie en aan de hand van vooraf afgesproken tarieven. Facturering geschiedt aan de hand van werkelijk gemaakte kosten. Indien gewenst kunnen aan de hand van de beschikbare informatie de omvang van de werkzaamheden en het budget vooraf globaal afgesproken worden. Gedurende de uitvoering wordt de opdrachtgever regelmatig geïnformeerd over in hoeverre de reeds gemaakte kosten binnen het budget blijven. Indien noodzakelijk kunnen de omvang en het budget in overleg aangepast worden.

Tarieven

Het uurtarief is afhankelijk van het soort werk (engineeringniveau):

 • Advies & ontwerp 100% van het normale tarief
 • Expertise in geval van schade 125% van het normale tarief
 • Trouble shooting 150% van het normale tarief
 • Reistijden openbare vervoer 75% van het normale tarief
 • Reistijden auto 100% van het normale tarief

Alle tarieven zijn exclusief BTW, eventuele logies- en/of reiskosten (trein- en/of vliegticket), variabele kosten (zoals vertalingen, foto's en tekeningen), heffingen, kosten in verband met een bezwaar, advies van derden en alle externe kosten.
Op alle diensten zijn de voorwaarde van BNA en ONRI "De Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, eerste herziening, juli 2013" van toepassing, welke verkort wordt aangehaald als 'DNR 2011', gedeponeerd op 3 juli 2013 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

Download hier DNR 2011 (NL)

Loopbaan

Vanaf 2009 GO Consulting zelfstandig adviseur
2006 - 2009 IBK Compac B.V. account manager industrie
1999 - 2006 GEA Grenco B.V. sales engineer
1998 - 1999 GEA Grenco B.V. proposal engineer
1994 - 1998 Raadgevend Bureau Kortenbach adviseur koeltechnicus
1991 - 1994 Stal Koudetechniek B.V. junior sales engineer
1989 - 1991 Stal Koudetechniek B.V. montage- en servicetechnicus
1988 - 1989 PS Koeltechniek koeltechnicus
1986 - 1987 militaire dienst (genie, voormalig Joegoslavië)
1979 - 1986 Faculteit der Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek, Universiteit Zagreb (KRO), studie werktuigbouw richting Thermotechniek

Contact

D. (Domagoj) Gobac, MME

A 1e Pauwenlandstraat 30
  7413 ZA Deventer, Nederland
M +31 (0)6 832 349 02
E info@goconsulting.nl
W www.goconsulting.nl
BTW NL001155032B81
KvK 14074773
IBAN NL02 RABO 0154 3588 35

vCard Domagoj Gobac

LinkedIn