Activiteiten

Advies

 • Definiëren van koelvraag en koelbehoefte

 • Afstemmen van koeling met overige disciplines binnen uw bedrijfsproces

 • Basisontwerp van de installaties en het uitschrijven van de bestekken

 • Aanvragen, beoordelen van aanbiedingen en/of aanbieders, advies bij aanbesteding

 • Toezicht bij de uitvoering van de installatiewerkzaamheden

 • Bijstaan van opdrachtgevers in diverse aspecten van het gebruik van de koelinstallatie zoals:

  • milieuvergunning

  • subsidieaanvraag

  • keuring/herkeuring

  • onderhoud

  • optimalisatie van installatie en energieverbruik

  • uitfasering van freon 22 (actueel vanaf 01.01.2010)

Expertise / Bemiddeling

 • Bemiddelen tussen gebruiker van de installatie (eigenaar) en leverancier (installateur) in geval van geschillen en/of problemen omtrent de koelinstallatie

 • Onafhankelijke expertise in geval van calamiteiten zoals schade aan de installatie als gevolg van brand, ongeval e.d.

 • Analyse en oplossingen in geval van problemen met de bestaande installaties

Freelance voor installateurs en ingenieursbureaus

 • Installatieontwerp
 • Kostenbegroting
 • Detailontwerp
 • Toezicht tijdens uitvoering