Uitvoering

Uitvoering van de werkzaamheden op basis van nacalculatie, aan de hand van vooraf afgesproken tarieven. Facturering vindt plaats per twee weken, aan de hand van werkelijk gemaakte kosten.

Indien gewenst kunnen aan de hand van uw informatie de omvang van de werkzaamheden en het budget vooraf globaal afgesproken worden. Gaandeweg de uitvoering wordt de opdrachtgever regelmatig geïnformeerd in hoeverre de reeds gemaakte kosten binnen het budget blijven. Indien nodig kunnen de omvang en het budget in overleg aangepast worden.

Op alle diensten zijn de voorwaarde van BNA en ONRI “De Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2005” van toepassing, welke verkort wordt aangehaald als ‘DNR 2005’, gedeponeerd op 5 oktober 2004 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 139/2004.

 

Download hier DNR 2005 (NL)

 

Tarief

In overleg, afhankelijk van projectomvang en het soort werk (engineeringniveau):

 • Advies & ontwerp:
 • 100% van het normale tarief
 • Expertise in geval van schade:
 • 125% van het normale tarief
 • Trouble shooting:
 • 150% van het normale tarief
     
 • Reistijden trein, vliegtuig:
 • 75% van het normale tarief
 • Reistijden auto:
 • 100% van het normale tarief
 • Reiskosten auto:
 • 0,53 €/km

  Alle tarieven zijn exclusief BTW, eventuele logies- en/of reiskosten (trein- en/of vliegticket), variabele kosten (zoals vertalingen, foto's en tekeningen), de heffingen, de kosten in verband met een bezwaar, advies van derden en alle externe kosten.